فقط اعضا قادر به مشاهده این بخش می باشند ثبت نام

دوره ی آموزشی اصول ریگری و سیم بکسل اندازی

دوره ی آموزشی اصول ریگری و سیم بکسل اندازی

واجدین شرایط : اپراتور ها و کمک اپراتورهای جرثقیل

مدت دوره : 16 ساعت

19 و 20 مهر 1399